Information med anledning av Coronaviruset

REGERINGSBESLUT GÄLLANDE OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

Den 27 mars, skärpte regeringen reglerna kring förbudet mot allmänna sammankomster till att innefatta max 50 personer istället för 500 som tidigare beslutades 11 mars. Detta i samråd med Folhälsomyndigheterna. Beslutet träder i kraft söndag 29 mars. Arrangörerna tar situationen på största allvar och följer Folkhälsomyndighetens anvisningar.

I dagsläget väntar vi på information från arrangörerna om vilka evenemang som påverkas av de nya reglerna. Om ett evenemang ställs in eller flyttas fram så kommer vi att kontakta de berörda kunderna. Vi följer arrangörernas alternativ och där evenemangen kommer genomföras går inget att avboka.

Just nu är det bara evenemang i närtid som kan komma att påverkas, men ingen vet just nu hur länge denna regel kommer gälla, vi kommer därför uppdatera denna sida löpande. Varje kund som påverkas kommer få information via mejl, så håll gärna utkik på mejlen.

2020-03-27: Informationen uppdateras löpande.