Information med anledning av Coronaviruset

Den 28 juni 2021 meddelade Regeringen och FHM om ytterligare lättnader gällande restriktioner.

1 Juli 2021 tillåts bl.a. 3000 personer samtidigt besöka evenemang vid sittande publik utomhus. Vid uppdelning mellan sektioner tillåts i vissa fall ännu fler personer besöka samma evenemang. 300 personer tillåts sittande inomhus.

Planen är sedan att ytterligare lätta på restriktionerna kommande månader.

Arrangörerna tar fortsatt situationen på största allvar och följer de nya reglerna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om ett evenemang ändå skulle behöva flytta eller ställa in så kontaktar vi alltid de berörda kunderna så fort vi fått information från arrangören. Vi följer arrangörernas alternativ och där evenemangen kommer genomföras går inget att avboka. De kunder som påverkas kommer få information via mejl.

2021-07-05: Informationen uppdateras löpande.